SK EN CZ

  • markiza
  • Bielkovinova dieta mdiet.sk eshop
  • Recepty nachudnutie M.Diet
  • Štvortýždňový balíček M.Diet
  • Previous
  • Ďalší

Náš tím pre boj s obezitou a nadváhou

Viac ako 6 rokov pracujeme s obéznym človekom a na redukciu telesnej hmotnosti využívame bielkovinovú ketogénnu diétu. Sme prvé lekárske centrum na Slovensku, ktoré sa tejto problematike intenzívne venuje. Ja osobne som odborný garant projektu m.diet na Slovensku. Na našom trhu sa za posledný rok objavilo mnoho nových značiek bielkovinových diét, ktoré prevažne e-shopovou formou ponúkajú proteínové jedlá nejasného pôvodu a pochybnej kvality. Našou prvoradou starosťou a úlohou je náš klient, pretože sa zameriavame hlavne na pacientov s ťažkou obezitou pri BMI vyššom ako 30. Takýto človek niekedy trpí aj ďalšími zdravotnými komplikáciami ako sú zvýšený krvný tlak, porucha lipidového spektra, zvýšenie hodnôt hepatálnych testov, zvýšenou hladinou močoviny. Takýto klient už nie je vhodný na samoliečbu cez e-shop, ale je to pacient s diagnózou E-66 Obezita a preto potrebuje odbornú lekársku pomoc. Z toho dôvodu sme našu E-ambulanciu koncipovali výhradne ako odborný program zastrešený lekárom s potrebnou odbornosťou a viacročnou praxou.

MUDr. Richard Kozár, MPH
odborný garant m.diet

MUDr. Richard Kozár, MPH

MUDr. Richard Kozár, MPH

Vedúci lekár pre obezitológiu, nutriterapiu a zdravý životný štýl

Richard Kozár získal lekársky titul na Vojenskej lekárskej akadémii Univerzity Karlovej v Hradci Králové v roku 1990. Do roku 1993 sa venoval postgraduálnej príprave v ÚVN Ružomberok. V roku 1993 získal atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo na Univerzite Karlovej v Hradci Králové. V roku 1997 získal atestáciu aj v odbore letecké lekárstvo - fyziológia špeciálnej záťaže - v Ústave leteckého lekárstva v Prahe. Na SZU v Bratislave získal v roku 2007 titul MPH. V roku 2009 ukončil Postgraduálne štúdium obezitológie na Endokrinologickom ústave Univerzity Karlovej v Prahe.

MUDr. František Križanovič

MUDr. František Križanovič

Referenčný lekár pre obezitológiu, nutriterapiu a zdravý životný štýl

Lekársky titul získal na univerzite Jána Evangelistu Purkyně v Brne v roku 1979. Postgraudálnu prípravu absovloval v NsP Nové Zámky. Pracoval na anesteziologicko-resustitačnom oddelení a internom oddelení, neskôr ako zástupca primára na LDCH. Od roku 1990 ako všeobecný lekár pre dospelých. Postupne získal atestácie v odbore anesteziológia a resustitácia, vnútorné lekárstvo I. a II. stupňa a všeobecné lekárstvo. Od roku 2003 vzdelávanie v odbore diétológia.

PharmDr. Jana Píšová

PharmDr. Jana Píšová

Product Manager Medidiet

Jana Píšová získala titul magister farmácie na Farmaceutickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002. V roku 2003 získala titul doktor farmácie a do roku 2008 sa venovala postgraduálnej príprave v odbore lekárenstvo v Prahe a neskôr v Bratislave. V tom istomzískala atestáciu v odbore lekárenstvo na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala ako odborný garant, marketingový manažér a produktový manažér v oblasti farmácie.

MUDr. Ivan Majerčák

MUDr. Ivan Majerčák

Prezident Ligy proti obezite Slovenskej republiky

Ivan Majerčák získal lekársky titul na Lekárskej fakulta UPJŠ Košice v odbore všeobecné lekárstvo v roku 1982. Konzultant zdravotnej poisťovne pre Vnútorné lekárstvo a kardiológiu. Člen Českej obezitologickej spoločnosti a obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti. Prezident Ligy proti obezite Slovenskej republiky.Ponuka produktov 

Infolinka m.diet:

0948 327 585

Lekársky garant: 

MUDr. Richard Kozár, MPH

e-mail: poradna@mdiet.sk

Produktový manažér: 

e-mail: info@mdiet.sk

 

Infolinka eSHOP: 

 0915 450 413

Centrum Banská Bystrica a Bratislava:

0902 374 700

Horná ulica 61/A, Banská Bystrica, 974 01
Hlboká cesta 7, Bratislava, 811 04

facebook gogleplus twiter youtube

mdiet heureka

certifikat

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info