• markiza
  • Bielkovinova dieta mdiet.sk eshop
  • Recepty nachudnutie M.Diet
  • Štvortýždňový balíček M.Diet
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Prečo potrebujem proteín pri diéte - 2. časť

Počet zobrazení: 478

Druhým dôvodom, prečo potrebujete bielkoviny v strave je ich "termogénny" efekt, to znamená, že bielkoviny podporujú metabolizmus v oveľa väčšej miere, než čokoľvek iné vo vašej strave! Jednoducho, proteíny pomáhajú spaľovať viac kalórií!

Prečo potrebujem proteín pri diéte - 2. časť

Donedávna sa malo za to, že nadváha a obezita boli spôsobené "pomalým metabolizmom", alebo "hormónmi", a mnoho ľudí, ktorí majú nadváhu tvrdia, že sa predsa neprejedajú aj keď štatistiky toto tvrdenie nepodporujú (celková spotreba potravín poukazuje na niekoľko sto kalórií prebytku na hlavu nad odporúčané množstvo), je zrnko pravdy v tom, že zmeny telesnej hmotnosti smerom nahor sa netýkajú priamo a len množstva prijatých kalórií.

Je skutočne známe, že hormonálny stav môže byť hlavným prispievateľom k etiológii obezity a napríklad hypotyreóza je dosť často spájaná práve s obezitou. Funkcia štítnej žľazy ktorá je v spodnej časti normálneho rozmedzia, môže teda v niektorých prípadoch prispievať k obezite (James, 1983), ale toto je príliš zložitá záležitosť a jej mechanizmy nie sú dodnes úplne objasnené. Ostatné hormonálne systémy môžu byť tiež zapojené do priberania na váhe. Avšak výskyt obezity, ktorá je jednoznačne spôsobená v dôsledku hormonálnych príčin je veľmi zriedkavá a takéto prípady skutočne vyžadujú liečbu základného ochorenia a nie rôzne diétne terapie pre potlačenie obezity ako takej. Odstránenie príčiny a správna liečba má nakoniec za následok požadované zníženie telesnej hmotnosti.

Hoci sa stále niektoré autority domnievajú, že nižší odpočinkový metabolizmus, ktorý by mohol byť naviazaný na zníženú funkciu štítnej žľazy je hlavným faktorom a tieto autority môžu na podporu tohto tvrdenia predložiť aj patričné experimentálne výsledky, súčasná zhoda vedeckej obce naznačuje, že odpočinkový metabolizmus u obéznych jedincov je naopak zvyčajne svojou aktivitou nad normálom, (ak nie je uvádzaný na kg telesnej hmotnosti, pretože v tom prípade je skutočne nižší ako je normál (Hoffmans , 1979)) a taktiež vedecká obec poukazuje na termogenézu ako na metabolickú oblasť, ktorá je porušená u tých ľudí, ktorí majú sklony k obezite (Heleniak a Aston, 1989).

termogeneza mdietV pre-obéznych a obéznych stavoch sa termogenéza znižuje a "cena energie" tela pre manipuláciu s príjmom potravy je nižšia ako u normálnych jedincov ktorí nemajú sklony k obezite (Jequier, 1987, 1989). Takže pri rovnocennom príjme potravy, osoby so zníženou termogenézou môžu pribrať na váhe, zatiaľ čo ľudia s rovnakými fyzickými vlastnosťami ale normálnou termogenézou zostávajú v hmotnostnej rovnováhe. Rozdiel môže byť až 20%; inými slovami, jedinec s predispozíciou k obezite by mal konzumovať až o 20% menej potravy než normálny jedinec za účelom udržania váhy v rovnováhe a ak sa príjem kalórií u človeka s predispozíciou zväčšuje, ľahko sa zvyšuje aj jeho telesná hmotnosť. Zaujímavým poznatkom je, že obézni ľudia majú veľmi zlú termogénnu reakciu na tuky v potrave, a preto im stačí prijať len zhruba 3% energie vo forme tukov. Takýto jedinci sú teda zvlášť náchylní k ďalšiemu nárastu telesnej hmotnosti pri konzumácii vysoko tučnej stravy a teda by sa jej mali za každých okolností vyvarovať.

Tak staršia predstava, že tendencia priberania na váhe je spôsobená nižším bazálnym metabolizmom je dnes z väčšej časti, hoci nie úplne zdiskreditovaná a teraz je považovaná len za niečo čo má malý podiel na hmotnostných problémoch a práve zmeny v potravinovej termogenéze sú teraz rozpoznané ako hlavný faktor.

Vzhľadom k tomu, že sa k bielkovinám, sacharidom a tukom viažu rôzne termogénne aktivity, manipulácia so zložením stravy môže pomôcť v prevencii obezity a tiež môže pomáhať pri liečení pre-existujúcej obezity. Inými slovami, aj keď termogenéza môže prispieť k obezite a nadváhe, je tiež možné ju efektívne využiť aj na liečenie týchto nežiaducich stavov!

Účinok potravy na odpočinkový metabolizmus už dlho poznáme (Davidson, 1975) a je taktiež niekedy označovaný ako špecifická dynamická akcia. Donedávna sa myslelo, že tento poznatok má iba pramalé praktické využitie, ale nedávno uverejnená práca spomínaná vyššie v tomto texte zaoberajúca sa zníženou termogenickou odozvou na jedlo u jedincov, ktorí sú buď obézni alebo majú predispozíciu k obezite má za následok obnovenie záujmu o využitie tohto fyziologického javu pri liečbe obezity.

SDA (špecifická dynamická akcia) potravín je veľmi variabilná a to aj u normálnych jedincov, ale ako už bolo uvedené tak u obéznych pacientov sa vo všeobecnosti znižuje. Celkový efekt SDA môže zvýšiť metabolizmus až o 40% a to po dobu až niekoľkých hodín po konzumácii potraviny (Gero, 1978). Proteín má väčší účinok v porovnaní s tukmi, sacharidy majú všeobecne najmenší efekt, ale meranie SDA je veľmi ťažké a stále neexistuje žiadny absolútny konsenzus o veľkosti a dĺžke trvania SDA po konzumácii rôznych druhov potravín. Avšak existuje zhoda, že proteín je aktívnejší ako ostatné makroživiny. Takže pri voľbe nízkokalorickej diéty, najlepšou voľbou je nízkokalorická diéta s vysokým obsahom bielkovín a s čo najnižším obsahom sacharidov.

TERMOGENICKÝ EFEKT PROTEÍNOV JE TEDA Z ĎALEKÁ NAJVYŠŠÍ, VYŠŠÍ AKO PRI TUKOCH A POKIAĽ IDE O SACHARIDY TAM JE EFEKT NAJMENŠÍ. PRETO JE KONZUMÁCIA VEĽKÉHO MNOŽSTVA PROTEÍNOV PRI DIÉTE NAJVHODNEJŠIA!!!!

Ako už demonštroval Rabast v roku 1979, účinok môže byť dosť dramatický. Vedecká štúdia ktorá prebehla v roku 1979 rozdelila testovacie subjekty do dvoch skupín, porovnateľných pokiaľ išlo o mieru obezity. Obe skupiny dostávali isokalorickú diétu (1000 kcal na deň), pričom jedna zo skupín dostávala stravu s menším množstvom sacharidov (25 g denne) a s vysokým obsahom tuku, druhá dostávala stravu s vysokým obsahom sacharidov (170 g denne) a s nízkym obsahom tuku. Obe skupiny však dostávali rovnako 46 g bielkovín denne. Po viac ako 50 dennom období bol úbytok hmotnosti 14,0 kg v skupine ktorá dostávala stravu so zníženým obsahom sacharidov, ale iba 9,8 kg v skupine liečenej stravou s vyšším obsahom sacharidov. Aj keď v tomto prípade obsah proteínu bol rovnaký v oboch diétach, celkový termogénny účinok bol podstatne nižší pri strave s vysokým obsahom sacharidov, ale vzhľadom na známe zlé termogénne účinky sacharidov bol tento výsledok predvídateľný. Nakoniec aj Oi v roku 1987 zistil, že strata hmotnosti bola zďaleka najlepšia pri diéte s vysokým obsahom bielkovín.

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre


Ponuka produktov 

Infolinka m.diet:

0948 327 585

Lekársky garant: 

MUDr. Richard Kozár, MPH

e-mail: poradna@mdiet.sk

Produktový manažér: 

e-mail: info@mdiet.sk

 

Infolinka eSHOP: 

 0915 450 413

Centrum Banská Bystrica:

0902 374 700

Horná ulica 61/A, Banská Bystrica, 974 01

facebook gogleplus twiter youtube

mdiet heureka

certifikat

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info