Zdravotný dotazník

Program m.diet predstavuje bezpečnú redukcie metódu telesnej hmotnosti pod odborným dohľadom.

Pri vstupnom vyšetrení predá pacient terapeutovi vyplnený zdravotný dotazník, ktorý presne mapuje jeho zdravotnú históriu:

  • s prihliadnutím k minulým pokusom redukovať hmotnosť (dôležité pre zhodnotenia rizika jo-jo efektu, tzv. metabolický syndróm, poruchy príjmu potravy s psychiatrickým vplyvom, a pod.),
  • k ochoreniam, ktoré by mohli predstavovať kontraindikáciu k nasadeniu bielkovinovej diéty,
  • k iným komplikáciám brániacim v redukcii hmotnosti.

Zdravotný dotazník môžete vyplniť aj priamo na našej stránke (nižšie na stránke). Vyplnený dotazník je odoslaný na e-mail centra, kde je následne spracovaný odborným terapeutom.  

Pred vstupom do programu m.diet, klient vyplní spolu s dotazníkom informovaný súhlas, ktorý odoslaním potvrdzuje, že bol podrobne oboznámený s princípom bielkovinovej diéty, jej indikáciami a kontraindikáciami. 

Informovaný súhlas 

Prehlásenie pacienta:

  1. Prehlasujem, že som bol dostatočne a zrozumiteľne poučený s účelom, indikáciami ako aj kontraindikáciami bielkovinovej ketogénnej diéty. Boli mi zdôraznené všetky informácie týkajúce sa použitia takejto diéty mojou osobou. V prípade potreby použitia ďalších doplnkov výživy budem tieto užívať len na základe konzultácie s lekárom, ktorý vedie moju redukciu. Potvrdzujem, že som mal dostatok príležitostí položiť doplňujúce otázky a na tieto som dostal zrozumiteľnú odpoveď.

  2. Súhlasím s nasadením bielkovinovej ketogénnej diéty.

  3. V súlade s ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, udeľujem prevádzkovateľovi e-ambulancie firme MWM, s.r.o., M.R. Štefánika 53, Zvolen zapísanej v orsr 11371/S dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účely realizácie programu M.Diet a beriem na vedomie, že údaje budú uchovávané a využívané iba v súvislosti s potrebami pri použití bielkovinovej kotegénnej diéty M.Diet. Som si vedomý/á toho, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že súhlas s ich spracovaním môžem kedykoľvek odvolať.

Upozornenie:
Odoslanie do centra m.diet z e-mailu klienta je považované za jeho podpis. So zverejnenými informáciami sa bude zaobchádzať podľa zákona o ochrane osobných údajov.

I. Osobné údaje

II. ÚDAJE O ZDRAVOTNOM STAVE

Užívate dlhodobo nejaké lieky?:

III. INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM ŠTÝLE

Stravujete sa pravidelne? :

Raňajkujete? :

IV. Redukcia telesnej hmotnosti v minulosti?Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info